HOE OPEN OVER AFVAL BEN JIJ?

In de afgelopen decennia hebben we als maatschappij opeenvolgende oplossingen gevonden om invulling te geven aan de overconsumptie en de overdadige luxe van de wegwerpmaatschappij; Voor het ‘thuisafval’ deed bijvoorbeeld de gemeentelijke huis-aan-huis inzameling haar intrede en voor het ‘bedrijfsafval’ zagen we steeds vaker de rolcontainer bij het bedrijfspand verschijnen. Nog niet eens zo heel lang geleden – eind vorige eeuw – ging zelfs nog héél veel naar stortplaatsen in de regio, maar dankzij regelgeving in combinatie met een gezonde dosis (afval-) ondernemerschap zagen we steeds vaker oplossingen voor recycling en hergebruik. Zoals voor flessenglas, oud papier en de KCA-box. Het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ deed steeds meer zijn opwachting. Kortom, volop beweging en evolutie in afvalwereld, maar de échte verandering – van afval naar grondstof – ligt in het verschiet. En het mooie daarvan is dat wij met zijn allen deelgenoot mogen zijn van deze transitie.

Auteur: Eric Segers, Ortessa

Op dit moment zien we het relatief ouderwetse gedachtegoed ‘gelukkig’ bewegen en legt de overheid de verantwoordelijkheid ook steeds vaker bij de producent. En ja, we zien meer en meer innovaties ontstaan op het gebied van recycling. Maar tegelijkertijd blijven échte grote veranderingen uit. We zien dat diverse duurzame initiatieven zich ontwikkelen, maar toch blijven we consumeren als nooit tevoren.

“Pas als je écht open bent, worden de gesprekken gevoerd die nodig zijn. Dat is wat ik merk als ik Open Over Afval bespreek met onze collega’s, leveranciers en klanten.”

Als we echte vooruitgang willen realiseren, moeten we open durven zijn over de uitdagingen waar we in de branche tegenaan lopen. Door dilemma’s te benoemen en te onderzoeken. En door met alle partijen in de keten samen te werken aan nieuwe oplossingen. Vaak wordt er verondersteld dat als je afval laat ophalen door een inzamelaar, dat het ‘dan wel goedkomt en er vanzelf wel grondstoffen uit rollen’. Daar is de sector soms ook zelf schuldig aan, door allerlei mooie marketingkreten in het leven te roepen. Maar die waarheid is toch iets weerbarstiger.

“Laten we eens benoemen waar het misgaat. Dat helpt in versnellen.”

Waarom blijft de grote revolutie uit? Zijn we als consument niet bereid om afstand te doen van ons luxeleventje of is het simpelweg onwetendheid? Maakt wet- en regelgeving het bedrijven te lastig? Praten producenten te weinig of te laat met de recyclingwereld? Of ontbreekt het aan de juiste recyclingtechnieken?

Deze vier thema’s lopen als een rode draad door de beweging ‘Open Over Afval’. En door alle kaarten op tafel te leggen, maken we de ingewikkelde processen inzichtelijk en bespreekbaar. Want het wordt de hoogste tijd dat we met nieuwe inzichten komen. Laten we onze kennis en krachten snel bundelen, dan maken we de afvalwereld stap voor stap slimmer, simpeler en duurzamer. Samen!

Zie Open Over Afval als een uitnodiging aan organisaties in de keten om open te zijn over afval: producenten, retailers en afvalbedrijven, maar ook gemeentes en wetenschappers. Laat je inspireren en draag bij aan een duurzamere toekomst. Samen kunnen we de afvalberg verkleinen, recycling een boost geven en de race om grondstoffen in een lagere versnelling zetten.

www.openoverafval.nu

Zoek
Druk op enter om te zoeken of ESC om te sluiten