Staat jouw talent op de juiste plek?

Vanaf mijn zesde zit ik onder voetbal. Zo heet dat nu eenmaal in Brabant. Na mijn eerste twee trainingen werd ik al keeper. Voor mij was deze rol meteen duidelijk. Maar eerlijk, wie wil er nu in de goal staan? Dan zit er toch een steekje los?

Nou ik dus, want ik had er talent voor.

Gelukkig kwamen anderen beter tot hun recht als verdediger, middenvelder of als aanvaller. De juiste talenten op de juiste plek. Binnen het voetbal verliep het ene seizoen beter dan het andere. Trainers die het leiderschap verstonden én zorgden voor verbinding en balans, kwamen al een heel eind. Trainers die óók nog stuurden op talent maakten nog veel grotere stappen.

Jaren later, op mijn 22ste, begon ik als leraar in groep 8. Een baan waarin ik al mijn energie kwijt kon en toegevoegde waarde bood voor de kinderen in het laatste jaar van hun basisschooltijd. Ook hier gold: je maakt het verschil als je verbinding weet te creëren in de groep. Én als je talent herkent in kinderen en deze weet te vertalen naar adviezen voor hun vervolgopleiding. Een mooie uitdaging om kinderen een basis mee te geven die past bij hun succesvolle toekomst.

Ook hier bleek: het ene kind heeft meer talent voor het ene vak dan het andere kind.  Een hele uitdaging dus om iedereen gemotiveerd te houden. Mijn eerste klas was een doenersklas, met veel vmbo-adviezen. Een superjaar. Na de basisschool waaierden deze kinderen uit over verschillende richtingen die vaak meer aansloten bij hun behoeften en talenten.

Veel kinderen uit deze groep hebben daarna een echte vakopleiding gevolgd en daar plukken ze vooral in deze tijd van schaarse techneuten en vaklui de vruchten van. Het bewijst dat niet iedereen een ict- of managementstudie hoeft af te ronden op hbo- of universitair niveau om een plek te vinden in de maatschappij. Deze klas was daar het schoolvoorbeeld van.

Leiderschap met oog voor talent
Terug naar het leiderschap die deze kinderen naar de juiste plek gidst. Ik geloof dat leidinggevenden die de kunst verstaan van verbinding, balans, een gemeenschappelijk gedragen visie en een doelgericht concreet plan de toekomst hebben. Maar als leidinggevende dien je wel eerst te weten wat je in huis hebt en wilt halen. Daarom helpen we met VLMaatwerk organisaties om het potentieel van nieuwe en eigen werknemers in beeld te brengen en te ontwikkelen. Hierbij kijken we naar de drijfveren, talenten en competenties van kandidaten en medewerkers. We brengen hierbij in beeld of mensen duurzaam passen bij de competenties die gevraagd worden binnen functies. Ook brengen we de ontwikkelbaarheid in beeld. Dit realiseren we ook voor teams door middel van een teamanalyse en teamtraining.  We geven hierbij een objectief advies, met als devies ‘hard op de zaak, maar altijd zacht op de mens’. En met een object antwoord op sleutelvragen, zoals:

1. Hoe selecteren we nieuwe medewerkers met aanvullende talenten voor het team?
2. Hoe kunnen we talenten van zittende medewerkers beter tot hun recht laten komen?
3. Hoe kunnen we de eigen teams nog beter laten functioneren?
4. Hoe gaan we om met medewerkers waarbij de talenten niet meer aansluiten?

Je zult zien: alles start met persoonlijk leiderschap. En met inzichten in je eigen behoeften en talenten.

Willem van Lieshout
Adviseur en eigenaar van VLMaatwerk

Search
Druk op enter om te zoeken of ESC om te sluiten